Vad står högst upp på din att-göra-lista?
– En gemensam digital infrastruktur för att stärka hela koncernens förmåga att möta utmaningar inom tekniska förmågor. Vi har också lagt stor kraft på att integrera de förvärv vi tidigare gjort, framför allt inom HR-Tech.

– Över lag har vi ett stort fokus på digitalisering och vi driver den frågan intensivt för att kunna optimera våra interna processer men även för att stödja våra kunder i mer effektiva rekryteringsprocesser. Efter pandemin har arbetsmodeller förändrats, och digitala arbetsplatser har blivit allt viktigare. Fokus på samarbete, kommunikation och säker fjärråtkomst är viktigt för oss.

Någon teknik som du håller ögonen på lite extra?
– Allt som rör automatisering och hanteringen av stora datamängder med hjälp av självlärande algoritmer. AI-baserade inlärningssystem för att kunna personalisera och anpassa informationsmaterial efter varje introduktion av nyanställda.

– Vi kollar även på smarta tekniska lösningar för hållbar utveckling inom vår bransch för att minska vår klimatpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

Vilken är din största utmaning just nu?
– Att säkerställa att it-infrastrukturen kan växa och anpassa sig till verksamhetens behov är avgörande för nya integrationer och framtida systemutveckling inom koncernen. Införande och underhåll av it kan vara kostsamt. Vi står inför utmaningen att balansera behovet inom koncernen av att investera i standardiserad modern teknik och samtidigt hålla it-budgeten inom rimliga gränser. Vi hanterar dessa utmaningar genom att ha välplanerade strategier, dedikerad personal och kontinuerlig uppdatering av tekniken tillsammans med våra it-partner.

Vad ser du särskilt fram emot under närmaste året?
– Vi har haft flertal lyckade förändringsarbeten och digitala transformationer inom molnmigrering, it-plattformsbyte mellan integrerade lokala katalogtjänster, AD, till Azure som har lett till en stabil, robust och tredjelandsöverföring säker it-infrastruktur. Jag ser fram emot att kunna sjösätta nya tjänster, funktioner och applikationer väldigt snabbt inom hela koncernen.

– Det är viktigt att skapa en positiv och intuitiv användarupplevelse för att säkerställa att användarna kan dra full nytta av tekniken och därmed maximera produktiviteten.

Fakta

Pion Group finns i Sverige, Norge och Finland och representerar företag som arbetar med konsultverksamhet inom bland annat it, tech och strategi samt interimistisk ledning, rekrytering av chefer, HR-Tech och även rekrytering och bemanning. Pion Group representerar mer än 3 600 personer som i sin tur levererar över 160 000 konsulttimmar i veckan. Pion Groups verksamhet bedrivs under varumärkena Qrios, Workspace Recruit, Whippy, Poolia, Dreamwork, Lisberg Executive Search, Roi Rekrytering, Uniflex och Student Node. Koncernens moderbolag Pion Group AB är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.