Rättare sagt, i ett datalager för vidare bearbetning. ETL ser helt enkelt till att datalagret laddas med rätt data. Källorna i fråga kan vara databaser, olika affärssystem eller vanliga filer.

I sin enklaste form handlar ETL om att kopiera data från en databas till en annan. Oftare är det en komplex kombination av processer och tekniker som kräver en god portion tankekraft och systemutveckling. Först och främst är det nödvändigt att tydligt definiera vad man vill använda sina data till, innan verktyget implementeras.

Det ligger nära tillhands att jämföra ETL-programmen med plattformarna för integration, EAI, Enterprise Application Integration. Här märks också en viss konvergens på marknaden. Många ETL-leverantörer bygger in EAI-funktioner i sina produkter och vice versa. Eller bildar partnerskap för att ge en samlad lösning. Även ERP-leverantörer bygger in stöd för ETL och EAI.


Av Alexandra Heymowska