(Ur CIO Sweden 7/2006)

Kulturkrockar, språkförbistring, telefonkonferenser mitt i natten och ändlösa timmar på flygplan. Men också spänningen i att vara delaktig i ett större sammanhang, där man arbetar tillsammans med människor som har en helt annan bakgrund, såväl yrkesmässigt som privat. Det är några av aspekterna av att vara CIO i ett globalt företag. Men den första, och troligen största, utmaningen är komplexiteten – i allt från processer till IT-system och beslutsgångar. Parat med det välbekanta kravet på effektivitet.
– Idag ställs krav på att information snabbt ska kunna utbytas mellan olika företag och system. Oavsett vilket land det befinner sig i, säger Lars Sjöberg.Lars Sjöberg bakom spakarna. Foto: Erik Textorius

Lars Sjöberg är CIO på fruktgrossisten Saba Trading, som ingår i den amerikanska Dole-koncernen och det säger sig närmast självt att ett företag i en lågteknologisk bransch som frukthandel står inför rätt speciella utmaningar. Inte minst som många av fruktodlarna befinner sig i länder och på platser där IT knappast hör till vardagsmaten. Men i Lars Sjöbergs värld, som lyder under stränga spårbarhetskrav, är det ändå avgörande att en vindruvas egenskaper är spårbara. Och då måste processerna och systemstödet finnas på plats. Och det är alltså en av hans utmaningar i ett företag med global verksamhet.
– För att processerna ska fungera måste de beskrivas på ett enhetligt sätt, säger Lars Sjöberg och konstaterar att detta tidigare varit entydigt med ett gemensamt system.
– Men så är det inte idag när det med hjälp av integration går att hantera samma information i flera system, fortsätter han.
Något som visserligen är flexibelt, men som inte alltid gör livet enklare för CIO.

Och hur effektiva och strömlinjeformade processerna än må vara går det inte att komma ifrån att allt blir mycket större när man arbetar internationellt – och ju större det blir, desto mer komplext blir det.
– Allt blir mer komplicerat. På ett renodlat svenskt företag har du en bra förståelse för den svenska problematiken. Har du löst ett problem en gång så funkar det ofta sen. Men så är det inte när du arbetar globalt. Då måste du lösa samma sorts problem på lika många sätt som det finns länder du jobbar i, säger Ove Strömbäck som är CIO på affärsområdesnivå på den jättelika färg-, medicin- och kemikoncernen Akzo Nobel med 64 000 anställda.

Lokalt eller centralt

En avgörande fråga som den globale CIO:n förr eller senare måste ställa sig är vilka delar av organisationens IT som ska skötas centralt och vilka delar som ska vara lokala.

I nationella företag här hemma i Sverige har vi på senare år tydligt sett hur pendeln svängt från decentralisering mot en ökad centralisering när det gäller organisationen av IT. Syftet är att bli mer effektiv och spara kostnader. Men i ett globalt företag, med verksamhet i flera länder, är det inte lika självklart. Inte heller är det säkert att strömlinjeformade processer alltid är det bästa medlet för att nå högsta effektivitet.

På Akzo Nobel är målet att få 80 procent gemensamt och standardiserat. När det gäller affärssystem har man idag två huvudsystem och ett antal lokala varianter.
– I mitt fall och i den verksamhet jag styr över handlar det om lokala ERP-system, berättar Ove Strömbäck.

Orsaken till detta är att han jobbar mycket med länder som är mindre utvecklade när det gäller IT, som Vietnam, Papua Nya Guinea och i viss mån även Kina.
– Här är kostnadsbilderna helt annorlunda, dessutom behöver man inga avancerade system. Däremot har vi en regional standardisering, säger han.

Regional standardisering betyder i det här fallet att man jobbar mycket med att återanvända alla bra idéer man kommer på.

Rent generellt tycker Ove Strömbäck att det finns en enkel devis att följa då man funderar på vad som ska vara lokalt och vad som ska vara centralt – nämligen "ju mer strategiskt något är, desto mer bör man styra det centralt". På Akzo Nobel försöker man exempelvis arbeta centralt när det gäller forskning, när man utvecklar paketerade lösningar, när man hanterar ren drift och när man kan dra nytta av storheten i upphandlingar och avtal gällande licenser, hårdvara och konsulttjänster.
– Men egentligen vill man ju centralisera så mycket som möjligt, slår han fast.

Informationen viktigast

Ett annat angreppssätt är att se på vilken information man behöver och hur man säkerställer att de berörda får tillgång till den. Som i fallet med vindruvans egenskaper. För egentligen är det ju inte systemen som är viktiga, utan informationen de hanterar.
– För oss är all produktinformation affärskritisk, säger Lars Sjöberg som trots allt inte är fullt övertygad om att centralisering är den bästa vägen i alla lägen.

Han själv är inte global CIO, utan arbetar lokalt i Sverige med direktiv från huvudkontoret i USA. Han tycker att det handlar om att lita på att respektive bolag själv känner sina behov och sin marknad bäst.
– Väljer man att centralisera och att formalisera all information i ett gemensamt system så väljer man också bort friheten hos de lokala bolagen. Så är det ju, säger han.

Det ser ändå ut som att han får finna sig i att även Dole idag går mer och mer mot koncerngemensamma system. Främst för att man vill få ut så stora samordningsfördelar som möjligt och en så skalbar och effektiv IT-miljö som möjligt
– Genom att vi är stora får vi ofta bra avtal, vilket är helt naturligt, säger han.

Att det är informationen som räknas är det fler som håller med om. Birgitta Klasén har jobbat i globala företag nästan hela sitt yrkesverksamma liv. De senaste två tjänsterna som CIO, först på Pharmacia och därefter på den tysk-franska flygplanstillverkaren EADS. Hon återkommer ständigt till frågan om hur viktigt informationen är i förhållande till själva systemen.
– Det är informationen som är det viktiga, inte om den är hämtad ur SAP eller Movex, säger hon och konstaterar vidare att det väldigt sällan lönar sig att ersätta ett fungerande ERP-system med ett annat.

Hon är överlag starkt skeptisk till överdriven systemcentralisering och anser till och med att det kan vara skadligt för ett globalt bolag att försöka konsolidera alla system in i ett globalt allomfattande ERP-system. Det viktigaste är istället att data standardiseras i de affärsprocesser som ska vara globala av effektivitets- eller konkurrensskäl.

Eftersom vissa stödprocesser ändå är lokala, exempelvis lönesystem och momshantering där lagar och skatteregler skiljer sig åt mellan länder, kan man ändå inte installera ett system på ett standardiserat sätt.
– Så då kan man lika gärna ha olika system med bra gränssnitt, konstaterar hon.

Fakta

Hantera skilda affärskulturer. Företagskulturer i olika länder skiljer sig åt mer än man kan tro. Så det gäller att lära sig affärsklimatet i det land du arbetar och kunna anpassa dig till landets kultur.

Språket. Kommunikation är viktigt och man måste vara säker på att man förstår varandra. Även om man har ett gemensamt koncernspråk som engelska gäller det att kommunicera på rätt sätt, med rätt personer om rätt saker.

Komplexitet.
Det går inte att komma ifrån att det blir betydligt mer komplext när man ska genomdriva internationella projekt. Det som fungerar bra i ett land kanske inte alls fungerar i ett annat. Det gäller att vara påhittig.

Källa. Ove Strömbäck, Akzo Nobel