Kunnig, drivande, tydlig, envis och mänsklig – mycket mer affärsman än tekniker, lyder omdömet från IT-avdelningen. Duktig på att kommunicera IT-frågor på ett lättfattligt sätt, tycker hennes chefer.

Det råder ingen tvekan om att Margaretha Bremar är en värdig vinnare.

Fram träder bilden av en solklar ledare vars arbete har bidragit starkt till den position MyTravel har idag – Nordens mest lönsamma researrangör.

– Jag kan lite om mycket och därför kan jag diskutera med alla ur ett helikopterperspektiv, säger Margaretha som beskriver sitt ledarskap som målbaserat och nyttofokuserat.

– Hela organisationen, IT såväl som verksamheten, har påverkats i väldigt hög grad de senaste åren, mycket tack vare Margarethas idoga arbetet med att närma sig verksamheten och prioritera utifrån lönsamhet, säger en representant från ledningsgruppen.

Själv tycker Margaretha att det som gör henne till en värdig vinnare är det faktum att det senaste året har varit så lyckat. Såväl för henne själv och hennes 80 man starka IT-avdelning, som för MyTravel i stort.

– Det viktigaste jag gjort som CIO på MyTravel är att jag har lyckats få ledningen positivt inställd till och engagerad i IT-frågor. Dessutom har jag haft förmånen att tillsätta och coacha engagerade medarbetare. För mig är det just det som är det viktigaste för att man ska lyckas som CIO – att man har rätt människor omkring sig.

Det är snart åtta år sedan du blev CIO på MyTravel, märker du någon förändring i verksamhetens syn på IT-frågorna?

– Ja definitivt, otroligt mycket har hänt sedan dess och synen har helt klart förändrats till det bättre.

Och det är alltså din förtjänst?

– Ja, delvis är det nog så. Jag företräder IT-frågorna i ledningen och där tycker jag att jag har lyckats få folk att både förstå möjligheterna med IT men också utmaningarna. Det handlar mycket om att kunna förklara IT på affärsspråk. Samtidigt har internet blivit vår viktigaste säljkanal och det har förstås ökat det allmänna intresset för IT.

Hur arbetar du mot ledningsgruppen?

– Jag sitter med i koncernledningen där jag informerar och är med och fattar besluten. Dessutom styr jag vårt nordiska IT-board. Jag arbetar hela tiden med att marknadsföra IT genom att besöka våra sju olika verksamheter i Norden. Jag träffar dem åtminstone en gång per år. För övrigt jobbar jag mycket genom mina IT-rådgivare ut mot verksamheten.

På vilket sätt är du en bra CIO?

– Jag är en generalist som har ett bra helikopterperspektiv – över både IT och verksamhet. Dessutom är jag bra på att kommunicera och på att lösa upp knutar mellan personer. Det kan handla om leverantörer eller om personer i olika projekt. Jag är en problemlösare helt enkelt.

– Dessutom är jag starkt drivande när det gäller utveckling av nya saker – nytänkande och visionär. Att jag har fokus på affärerna och kundnyttan i alla led är en självklarhet.

Dina medarbetare beskriver dig som mer affärsman än tekniker. Vad är du mest intresserad av, IT eller affärer?

– Både och. Men en annan sak som jag tror gör mig till en bra CIO är att jag är oerhört engagerad i allt som rör IT. Jag jobbar aktivt med utveckling av både organisationen i stort och av de enskilda medarbetarna.

Någon påpekade att du ibland lägger dig i detaljerna för mycket, stämmer det?

– Det är förstås en risk när man är så engagerad som jag är. Men det är något jag är medveten om och försöker jobba med. Det gäller att passa sig så att man inte glider för mycket in på detaljerna, så att man lägger sig på rätt nivå och ser till helheten istället.

Kan du berätta lite om hur du leder dina anställda på MyTravel?

– Jag jobbar mycket med målstyrning. Vi har uttalat fem framgångsfaktorer och dessa benar vi sedan ner på personnivå för varje anställd. På så sätt får alla ett ansvarsområde samtidigt som de vet exakt vilka befogenheter de har. En annan sak vi jobbar hårt med är att öka verksamhetskunskapen på IT-sidan.

Hur går det till i praktiken?

– Vi har en IT-ledningsgrupp och en rad forum där jag är med och informerar. Varannan vecka har vi storforum – då samlas alla och äter frukost medan jag informerar. För mig är det också viktigt att delta i vardagspratet i korridoren och vid kaffeautomaten.

– En ny sak som jag börjat göra på sista tiden är att jag dyker in på olika projektmöten och liknande, bara för att lyssna och lära mig.

Hur förs dialogen med slutanvändarna, de som ska använda era lösningar?

– Jag jobbar genom våra superanvändare, vår servicedesk och våra IT-rådgivare. Det är så jag tar in synpunkter från användarna. Utåt blir det mest envägskommunikation, genom intranätet och interntidningen.

Vilka är dina största utmaningar nu?

– Just nu står vi inför ett plattformsbyte på infrastruktursidan. Sen ska vi få igång vår reguljärflygförsäljning. Och så ska vi försöka förbättra våra kundrelationer ytterligare.

Vilket är det viktigaste projekt du har varit med och drivit genom tiderna?

– Jag var faktiskt med och byggde vårt boknings- och informationssystem. Det är basen i vår verksamhet. Men då var jag inte CIO än. Som CIO är det viktigaste IT-projektet jag varit med och drivit vårt senaste projekt – Oneweb och dess tre delar.

Vad är roligast med jobbet som CIO?

– Det absolut roligaste är att man är delaktig i så många viktiga och övergripande beslut. Sen är det kul att arbeta med många typer av medarbetare. Och så är det väldigt spännande med utveckling och ny teknik.

Är det något i rollen som är jobbigt?

– Det skulle vara att man inte alltid kan genomföra alla bra idéer tillräckligt snabbt.

Har du några sidor som inte passar med din roll som CIO?

– Ja, det hänger ihop med det där. Jag är lite otålig och kan ibland driva på för hårt, tror jag. Och jag är en obotlig tidsoptimist!

Hur tycker du annars att du är som person, på gott och ont?

– Jag är bra på att samordna och jag gillar att driva saker. Jag har en positiv inställning och jag tror att jag är en person som inspirerar andra. Det framkom i varje fall i vår senaste personalundersökning. På minuskontot ligger väl det där med tidsoptimismen ...

Vilka egenskaper krävs för att man ska vara en bra ledare?

– Först och främst måste du ha förmågan att välja rätt medarbetare. För att vara en bra ledare måste du kunna välja personer som du kan leda. Det är a och o. Sen måste du förstås vara bra på att kommunicera och du ska ha förmågan att engagera och inspirera människor och driva dem mot uppsatta mål.

Är det någon av dessa egenskaper som du tycker att du själv besitter?

– Ja, jag har nog lite av alla delar!

Hur tycker du att "Årets CIO" ska vara?

– Precis som jag – haha. Nej, skämt åsido tycker jag att en bra CIO ska ha ansvar för både IT och affärer. Du ska ha en bra kontakt med ledningen och fokus på affärs- och kundnyttan. Du ska också arbeta smart med internet och ligga långt fram på e-commerce-sidan. Dessutom tycker jag att du ska ha genomfört något speciellt under året som gått.

Varför är just du en lämplig vinnare, tycker du? Var inte för ödmjuk nu!

– För att året för oss på MyTravel har varit så lyckat och för att vi har lyckats genomföra våra två stora projekt – den nya webbplattformen och IP-telefoni. Hela avdelningen har arbetat hårt, men enligt en Sifo-undersökning som vi har låtit göra har vi väldigt nöjda medarbetare – och det är förstås kul!

– En annan sak som vi har lyckats med är att vi jobbat ännu hårdare med att mäta nyttan av IT. Här har vi använt PENG-modellen, prioritering enligt nyttogrunder.

Vad är det absolut märkligaste du upplevt under din tid som CIO på MyTravel?

– Det var nog när våra amerikanska chefer, gav oss CIO:er ett antal nyckeltal och kortfattat sa åt oss att "dit ska vi – prata ihop er" utan vidare anvisningar. Vi tog saken på allra största allvar och lade ned otroligt mycket jobb. Det var väldigt roligt, väldigt tidsödande och i slutänden rätt värdelöst.

Om du fick välja vilket jobb eller sysselsättning som helst – vad skulle du välja?

– Nu låter jag förstås rätt trist eller blygsam, men jag skulle inte vilja göra något annat än det jag gör. Jag skulle vilja vara CIO.

Men om du inte fick vara CIO då?

– Då skulle jag vilja arbeta med något där jag kunde nyttja mina erfarenheter som ledare. Kanske vara mentor för unga tjejer och killar som ska axla ledarskapsrollen?

Sagt om Margaretha

”Genom strukturerat utvecklingsarbete har Margaretha Bremar sett till att MyTravel Northern Europe ligger i framkant vad gäller resebranschens e-handel. Under året som gått har hon genom utmärkta personliga insatser säkerställt förutsättningen för att Mytravel Northern Europe ska nå sina långsiktiga mål vad gäller internet-försäljning.”
– Sam Weihagen, VD

”Margaretha Bremar har skapat ett målsystem där vi knyter våra medarbetares arbetsuppgifter till affärsmålen. Det gör att vi i varje uppföljning återkopplar till affärsmålen. De projekt vi startar är i så gott som alla fall tätt knutna till vad vi vill uppnå som affärsmål.”
– Stefan Billing, systemchef

”Margaretha Bremar pratar mycket om affärsnyttan och är mycket mer affärsman än tekniker.”
– Jesper Klingofström, gruppchef, systemutveckling

Så tyckte juryn

IT som möjliggörare: 

”Både Margaretha Bremar och ledningen anger att synen på IT har förändrats under Margarethas tid som CIO. IT ses numera definitivt som en intäktsbringare. Enligt ledningen har hela organisationen, IT såväl som verksamheten, påverkats i hög grad de senaste åren, mycket tack vare Margarethas arbete med att komma närmare verksamheten och prioritera utifrån lönsamhet. Margaretha ingår i koncernledningen. Hon lägger fram alla förslag som rör IT för högsta ledningen i Norden samt i vissa fall för ägarna i England. Dessutom leder hon IT Executive Group, en styrgrupp med deltagare från ledningsgrupper runt om i Norden.”

Betyg: 4½ av 5.

Affärstänk på IT-avdelningen:

”Margaretha Bremar har förankrat affärsmålen genom att bryta ned IT:s mål till personliga mål, genom kontinuerlig information samt genom deltagandet i IT Executive Group, där alla IT-projekt diskuteras, nyttovärderas, prioriteras och beslutas.”

Betyg: 5 av 5.

IT-projekt:

Före uppstart passerar varje projekt genom IT Executive Group där man arbetar fram ett business case enligt PENG-metoden. Inget projekt går igenom utan att ha nyttor som överstiger kostnaderna.

Under det gångna året har cirka 25 projekt genomförts, inklusive den nya webbplattformen Oneweb som också är nominerad i kategorin Årets effektiviserande projekt. Andra projekt som genomförts är införandet av IP-telefoni, implementation av funktionerna bokning av enbart hotell, flexibel prissättning samt bokning av reguljärflyg i samarbete med företaget Travelwire.

Enligt en ledningsrepresentant har projekten som genomförts de senaste åren varit en absolut förutsättning för att företaget har nått dit det är idag – enligt dem själva "Nordens mest lönsamma researrangör". Ledningsrepresentanten tycker också att detta är Margaretha Bremars förtjänst då hon oförtrutet drivit utvecklingen.

Betyg: 4½ av 5.

Kundfokus:

”Att möjliggöra affärsutveckling och extern kundnytta är den viktigaste effekten och möjligheten med IT, enligt Margaretha.”

Betyg: 4½ av 5.

Fakta

CIO på MyTravel Nordic, en resekoncern med drygt tio varumärken i portföljen, exempelvis Vingresor och Always.

CIO sedan:1998

Rapporterar till: VD Sam Weihagen

Antal anställda på IT: 80

Affärsvision: ”Att vara nordens ledande researrangör”

IT-vision: ”Att driva affärerna framåt med teknik”

Framgångsfaktorer: ”Målbaserat ledarskap, prioritering efter lönsamhet, fokus på affärs- och slutkundskrav.”

Det senaste året har Margaretha Bremar genomfört drygt 25 projekt av varierande storlek. Alla har drivits i linje med verksamhetsmålen och hon har jobbat hårt med att prioritera utifrån vilken lönsamhet de bidrar med.

Att IT är liktydigt med affärsnytta har blivit en självklarhet i hela MyTravel – särskilt sedan internet blev den främsta försäljningskanalen.

Årets största projekt är utan tvekan utvecklingen och sjösättningen av Oneweb – en ny, enhetlig webbplatform för MyTravel-företagens reseförsäljning på internet. Effektiviseringspotentialen är enorm – och utvecklingskostnaden på 15 miljoner kronor får närmast ses som blygsam då företaget beräknar att tjäna in 39 miljoner kronor den närmaste treårsperioden med hjälp av Oneweb.

Funktioner för flexibel prissättning, möjligheten för kunderna att boka enbart hotell, ett nytt system för bokning av reguljärflyg och ett crm-projekt är andra förbättringar som har kunnat bockas av från att göra-listan under Margarethas ledning i år.

Dessutom har hon fört in IP-telefoni i det svenska företaget, vilket förväntas spara ytterligare miljoner. Särskilt i nästa skede då fler länder ska slussas in.