– Ja, jag var rektorsutbildad lärare innan jag inledde min IT-bana. Och jag tycker att skolan och skolfrågorna är viktiga.
Idag leder han en IT-avdelning på 16 personer som betjänar det 450 man starka Skolverket. Det är många som ställer krav på Skolverket och därmed också på IT, särskilt som myndighetens huvudåtagande rör informationsproduktion.

Enligt Dag rör det sig om stora mängder text, data och statistik som samlas in och sammanställs. Dels inom ramen för Skolverkets egen verksamhet, men också i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Uppgifterna kan röra allt från undersökningar om varför flickor presterar bättre i skolan än pojkar, hur det går för barn med invandrarbakgrund, eller hur det står till med matematikkunskaperna i olika kommuner. Det vill säga material som allt från politiker till journalister och privatpersoner kan ha intresse av.

Ett annat skolverksuppdrag är att säkerställa att kommunernas skolor lever upp till läroplanerna och regeringens kunskapsmål. Även det genererar data eftersom att det är Skolverket som hanterar alla nationella kunskapstest, de test som ska börja genomföras från tredje klass.
– Jag har aldrig varit med om ett ställe där man producerar så mycket skriftligt material. Och all den data som samlas in ska beläggas med siffror och analyseras.

En annan av Skolverkets uppgifter är att inspektera skolorna runt om i landet. Sedan regeringsskiftet i höstas har kraven på inspektioner ökat och det påverkar även IT-sidan.
– Framför allt ska vi göra många fler inspektioner, faktiskt 100 procent fler än tidigare. Tidigare gjordes de vart sjätte år, men det nya beslutet är att de ska göras vart tredje år istället. Vi ska göra ett par tusen inspektioner på ett år.

Enligt Dag blir det också en utmaning för IT. Dels är det dubbelt så mycket data som tidigare som ska hanteras när resultaten från inspektionerna ska in i systemen. Dels arbetar man på att förbättra stödet, så att det fungerar lika bra för insamling av data i glesbygdskommunerna som i städerna. Inspektörerna reser ju runt i hela landet och behöver komma åt samma data.

Det han tycker är roligast med jobbet är att se till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt. Han betonar starkt att han är stolt över att arbeta inom det offentliga.
– Faktum är att jag har ett brinnande intresse för den offentliga sektorn, och jag är lite stolt över att jobba här!

Om det finns en en sektor som tar skattemedel i anspråk så tycker han att den ska skötas på ett modernt och effektivt sätt så att skattepengarna tas om hand på bästa sätt. Och det bästa är att här kan IT verkligen göra skillnad.
– Det är ett bra mål och ett utmanande uppdrag. Att vara effektiv, proffsig, moderna och en förebild. Kan vi visa att vi jobbar på ett effektivt sätt får vi i respekt. Och i slutändan smittar det av sig på skolan och de enskilda eleverna. Det är ju därför vi finns så jag måste tänka så, att vi gör skolan bättre. Man måste ha en lite högre vision med det man gör.

Nästa år får Dag en kanske ännu större möjlighet att få utlopp för sin passion för det offentliga och smart förvaltning av skattepengar. Den 8 januari byter han nämligen jobb och blir IT-chef på Sida
– Det var ett efbjudande jag inte kunde stå emot. Egentligen har jag har mer att ge på Skolveket, men Sida känns som en otroligt spännande arbetsplats och jag kunde inte tacka nej, säger Dag Lanerfeldt.

Fakta

Namn: Dag Lanerfeldt
Titel: IT-chef Skolverket
Ålder: 45
Familj: Fru och 4 barn fr 1,5år-15år
Bakgrund: Studier på Stockholms Universitet och Lärarhögskolan. Gymnasielärare, Rektorsutbildning, sedan IT-projektledare och IT-chef.
Fritid: Fågelskådning, film, rödvin.
Äter: Kött och fisk, gärna GI-mat
Nytt jobb: IT-chef på Sida 8 januari