Punktligare bussar, bättre trafikinformation till resenärerna inklusive en behändig ”reseplanerare” på nätet eller i mobilen. Men också smartare ruttplanering, och möjlighet att samarbeta affärsmässigt med externa trafikentreprenörer.

Med projektet Just Nu har Storstockholms Lokaltrafik AB, eller SL kort och gott, adresserat en rad strategiska mål. Allt för att effektivisera kollektivtrafiken – och förbättra resenärernas attityd.

– Man kan absolut säga att projektet haft en solid förankring i vår strategiska plan, säger Bengt Karlstrand som är projektledare.

Varför är Just Nu-projektet en värdig vinnare?

– Jag tycker att det förtjänar priset för att projektet innehåller bitar som ligger i världsklass. Sedan tycker jag att vi förtjänar det för att vi har fått en sådan enorm uppskattning av kunderna. Just nu är en riktig innovation – verkligen.

Okej, berätta allt från början. Hur startade projektet och vad var syftet?

– I korta drag kan man väl säga att hela projektet Just Nu går ut på att SL ska förse kunderna med bättre information om sin kollektivtrafik och hur det går med de kollektivtrafikresor man planerar att göra.

Vilka var det som initierade det hela?

– Från början var det ett antal gamla rävar inifrån SL. Ledningen var med från början av projektet vilket var en förutsättning för att det skulle få den prioritet som krävdes. Egentligen kan man nog säga att idén bygger på ett dokument som heter ”Strategisk plattform” och som vi jobbar efter på SL.

Vad hände när ni lanserade Just Nu? Hur togs lösningen emot av resenärerna?

– Projektet omfattar ju flera olika lösningar för resenärerna, så det är svårt att säga hur specifikt Just Nu har mottagits generellt. Men vi kan konstatera att många av lösningarna är mycket uppskattade. Det bästa exemplet är förstås ”reseplaneraren”, som idag har 80 000 dagliga användare. Vi har sett att våra kunder älskar den helt enkelt.

– Sedan 2005 har vi också en mobil version av reseplaneraren och även den har fått väldigt stor uppskattning från kunderna. Idag används den av 12 000 människor per dygn och dessutom har den vunnit priset Guldmobilen som bästa nyttotjänst.

När ni startade projektet, såg ni några risker?

– Projektet är omfattande, så självklart finns det risker i det. Vi ska exempelvis införa helt ny telefoni och nya datorer på 2100 bussar – alla bussar vi har i SL-trafiken. Förmodligen är vi den enda staden i världen som har så många bussar uppkopplade.

– Sett ur det perspektivet kan vi konstatera att leverantörernas lösningar inte alltid har varit uppskalade för att kunna hantera så stora mängder information som projektet omfattar, och det har varit rätt ansträngande.

– SL har ju idag lagt ut busstrafiken på flera entreprenörer och det blir snabbt stora datavolymer, så visst har det funnits risker och saker vi har oroat oss för. Men det mesta har idag löst sig oväntat bra.

Uppstod några problem som ni fick rätta till? 

– Visst fanns det en hel del tekniska saker som vi varit tvungna att åtgärda. Annars vore det väl märkligt i ett så här stort projekt.

Vilka är de viktigaste lärdomarna av Just nu?

– Den viktigaste lärdomen är att kunderna älskar ”reseplaneraren”. En annan sak vi har lärt oss är att trafiken i Storstockholm är omfattande och att det är mycket som ska fungera för att hela projektet ska rulla. En tredje är att det är mycket svårt att få ut kvalitativ information ur stora datamängder.

– Slutligen har projektet gjort att vi på SL lärt oss en bra projektmetodik. Vi har utgått från Ericssons projektmetodik Props-modell och utvecklat den vidare efter våra egna behov.

Lyckades ni hålla tidsplan och budget?

– På vissa delar av projektet gjorde vi det, framför allt på bussidan. Eftersom bussprojektet i sig hanterade runt en kvarts miljard kronor, av Just Nu-projektets totalt 600 miljoner, får vi nog ändå ge det någorlunda godkänt.

– Den uppdaterade reseplaneraren och den mobila reseplaneraren var klar i juni 2005. Tekniken på bussarna tog totalt ett och ett halvt år att installera. Man får tänka på att vi använde mycket som redan fanns, exempelvis signalsystem och skyltsystem. Det handlar om teknik för flera miljarder som ligger till som bas för projektet.

Det låter som mycket pengar, har ni räknat något på hur projektet betalar sig?

– Vi har beräknat värdet på Just Nu-projektet på två sätt. Det första, och det viktigaste, vi har räknat på är det rena kundvärdet. Här har vi egentligen inte satt kronor och ören på saker utan istället försökt räkna på användarnyttor.

– Sedan har vi självklart också räknat på rationaliseringsvinsterna – och där har vi fått fram att vi i runda tal gör besparingar på närmare 610 miljoner kronor, vilket är nästan lika mycket som den totala investeringen i projektet. Men som sagt, den ekonomiska besparingen är mest en trevlig bieffekt i sammanhanget. Målet är nöjda kunder och det målet har vi nått med råge.

Hur lång tid tror du att tjänsten kommer att leva?

– Det kommer aldrig att läggas ner helt. Det är något som man inte bara byter ut i första taget. Det är något som kommer att vidareutvecklas i varje fall de närmaste 10 till 20 åren och säkert längre än så. Det här är början på en ny resa, inte slutet.

Vilka konkurrensfördelar ger lösningen er på lång sikt?

– Det är vanligt att folk inte ser oss som ett konkurrerande företag, men faktum är att vi konkurrerar varje dag, med exempelvis bilismen.

– En viktig del av Just Nu-projektet är att vi har vi fått en inblick i våra kunders tankar – och vi kan se en klar attitydförändring till kollektivtrafikens fördel. Det handlar om att vi flyttar kontrollen till kunderna. Förr var det våra trafikplanerare som hade kontroll över trafiken. Idag flyttar vi över den kontrollen direkt till resenärerna.

Vad är du mest nöjd med i lösningen?

– En sak som jag är särskilt nöjd med är vår reseplaneraren. Den är riktigt häftig faktiskt. Det andra som jag är väldigt nöjd med är att kunderna får en rad nya fördelar i och med den uppkopplade bussflottan där. De kan se när bussarna kommer till stationerna, och på bussarna kan de hela tiden se vad nästa hållplats är. Det är den bästa kvaliteten på utrop och skyltning som vi haft någonsin.

– Visst går det snabbt att vänja sig vid de här sakerna och ta det som självklarheter, men faktum är att det här är något helt unikt i sitt slag. En sista sak som gör mig väldigt nöjd med projektet är kundernas respons. Den har varit enastående.

Finns det något som ni skulle ha gjort annorlunda idag, med all den kunskap ni nu har på hand?

– Självklart finns det saker man skulle ha gjort annorlunda om man fick göra om allt från början. Man lär ju sig hela tiden i sådana här projekt.

– En sak vi kanske skulle gjort annorlunda är att vi skulle ha satsat ännu hårdare och snabbare idag då vi vet hur kunderna reagerade på tjänsterna. Vi skulle helt enkelt ha tagit mer höjd redan från början. 

Fakta

Just Nu påverkar så gott som alla processer och aktörer inom SL:s, verksamhet. Projektet påbörjades 2002 och adresserar resenärens reseupplevelse, tjänstens kvalitet och möjligheten till bättre uppföljning och optimering för SL.

Alla SL:s 2100 bussar är realtidsuppkopplade, vilket innebär att Stockhom kan stoltsera med världens största realtidsuppkopplade flotta. Via realtidsuppkoppling kan SL hålla reda på var varje fordon befinner sig och hur det förhåller sig mot tidtabellen. Informationen används sedan till att informera resenärerna om eventuella väntetider eller störningar i trafiken, genom skyltar och högtalare på hållplatserna, samt genom webb- och wap-tjänster.

Informationen används också för att skapa en uppdaterad skyltning och automatiska utrop av nästa hållplats på alla bussar. Än så länge har man skyltar som visar väntetider på cirka 100 hållplatser, men antalet ska öka till 900. Dessutom har man planer på att visa prognoser i mobiltelefoner för bussar på alla 12 000 busshållsplatser i Storstockholm. ´

En ”Reseplanerare” finns tillgänglig på internet sedan 1998 och den har uppdaterats 2005 med en mobil ”reseplanerare” tillgänglig sedan 2005. Reseplaneraren är idag integrerad med de andra systemen och används av 80 000 resenärer varje dag. Enligt SL är den högt älskad av kunderna.

Genom den utökade databasen över trafikflödena kan SL bättre följa upp kollektivtrafiken. Denna information kan sedan användas för framtida optimering av verksamheten.

Bransch: Lokaltrafik

Omsättning: 9500 msk

VD: Lennart Jangälv

CIO: Johan von Schantz

Anställda: 500