Historiska CEC-träffar: Göteborg


Undrar du vad som händer bakom stängda dörrar, i rökfyllda rum, i svenska IT-beslutsfattares sällskap, på CIO Executive Club? Det berättar vi så gärna. Här kan du läsa om de träffar vi ordnat hittills i Göteborg!
 

25 november 2013: Portföljstyrning - att prioritera "rätt" projekt

First Hotel Avalon

I takt med att arbete i program- och projektform på tvärs över organisatoriska enheter tar allt större plats, ökar också vikten av en tydlig styrmodell. Självklart är det viktigt med bra projektledning, men kanske ännu viktigare är att ”rätt” projekt och initiativ prioriteras. Just att prioritera rätt för att förverkliga strategiska mål och realisera önskade effekter är kärnan i portföljstyrning och detta var vad vi diskuterade under novemberträffen. Under eftermiddagen delade alla med sig av hur det fungerar med portföljstyrningen hemma på företaget, och det blev många och intressanta diskussioner kring medlemmarnas olika upplägg.

Det årliga julbordet intogs med sång och trevligt nätverkande på Restaurang Swea Hof.
 

2 oktober 2013: Trender och konsekvenser - hur möter vi framtiden?

Elite Plaza Hotel

Denna gång tog vi pulsen på vår samtid och såg hur de stora makrotrenderna påverkar ditt liv, ditt företag och din roll. Med oss hade vi Peter Siljerud, framtidsforskare och trendspanare på företaget Futurewise som guidade oss genom de viktigaste trenderna och tendenserna som kommer. För att koppla detta till vardagen som CIO arbetade vi i grupp och diskuterade trender.

Med avstamp i trendspaningen försökete vi utröna vilka som är de viktigaste drivkrafterna för förändring i medlemmarnas verksamhet/bransch just nu, och hur man kan svara upp mot dem som CIO.

Kvällen spenderades på Restaurang Magnus&Magnus där vi fick smaka mycket god och välkomponerad mat.
 

28 maj 2013: Spelet om affären

Centrum för Affärssystem

Affärssystem och framför allt införandet av detsamma är ett ständigt aktuellt område. För att angripa detta på ett något så när kreativt sätt genomförde vi en praktiskt tillämpning av ERPsim. ERPsim är ett verksamhetsspel där man som deltagare driver ett företag genom SAP på en simulerad marknad. Vi arbetade i team och tävlade mot varandra. Spelet är utvecklat av forskare och lärare vid HEC Montreal, och är ett uppskattat verktyg inom såväl akademi som näringsliv för att stötta vid upphandling, implementation och vidareutveckling av affärssystem - ledare var vår egen moderator Johan Magnusson med kollegor.

När vinnaren i spelet var korad åt vi en härlig middag på fantastiska Restaurant Dorsia.
 

21 februari 2013: Livet i skuggan


Göteborgs Konserthus

Temat för denna eftermiddag var vad som händer när en majoritet av IT-relaterade beslut fattas utanför CIO:ns kontroll, dvs Shadow IT. Vi diskuterade kring vilka frågeställningar denna spådda utveckling för med sig, några av sakerna vi diskuterade vilken roll framtidens CIO kommer att ha, och några rörde hur (eller om) vi kan motverka eller anpassa oss till utvecklingen. Till exempel pratade vi om hur du som CIO säkerställer att organisationen inte är dömd att upprepa samma misstag som IT historiskt har gjort, och vilka faror och möjligheter det finns med det vi idag benämner "Shadow IT" eller "Rogue IT".

Efter att vi diskuterat livet i skuggan gick vi runt kvarteret till Restaurang Meet, där vi avnjöt en mycket god middag med fantastiskt kött!
 

27 november 2012: Förändring - seglar du med i vinden eller blåser du omkull?

Långedrags värdshus

Att förändring är svårt är ingen hemlighet och många förändringsinitiativ missar målet. På vår novemberträff tog vi oss därför en närmare titt på förändringsledning. Den som ledde oss i ämnet var Kelly Odell, amerikan (och svensk), utbildad både som präst och affärsman, samt med många chefstjänster på meritlistan. Han pratade om hur man skapar lyckad förändring i verkligheten och gav oss insikt i hur vi kan höra till de som lyckas. Alltså hur du kan fokusera på det väsentliga, få med dig alla medarbetare och nå ändå fram till målet!

På kvällen var det dags för vårt traditionsenliga julbord, som vi njöt av på Långedrags värdshus.
 

26 september 2012: Missar vi minns


Estrella

Lyckade projekt i all ära, men det man verkligen lär sig av är alla misslyckanden! Målsättningen med eftermiddagens övning var att få en bredare palett kring misslyckanden. För att möjliggöra detta tog alla medlemmarna med sig ett konkret misslyckat projekt som de var villiga att dela med sig av.
Plats för nätverksträffen var Estrella, där vi både fick höra hur IT fungerar genom vår medlem, och en rundvandring bland alla chipsen som sätter Angered på kartan.

Efter en dag i chipsens värld åkte vi in till stan och avnjöt en mycket god middag på Restaurang Fond!
 

30 maj 2012: Strategisk sourcing


Riverton Hotel

Senare års ökande globalisering, standardisering och teknikutveckling har skapat ett tryck på och möjlighet för alternativa försörjningsstrategier inom IT. Trots den allmänna hypen står dock många CIO:er handfallna kring hur de ska agera för att inte äventyra verksamheten. Vår träff angrep ett flertal frågeställningar kopplade till strategisk sourcing av IT. Till vår hjälp hade vi Tina Strand och Behrooz Malekzadeh, bägge två från Logica.

Mexikanskt var temat för kvällen när vi åt middag på spektakulära Puta Madre.
 

23 februari 2013: Scenarioplanering


Clarion Post Hotel

I en oviss, snabbt föränderlig och komplex omvärld minskar tillförlitligheten i företagsprognoser. Det innebär utmaningar för verksamheters strategiska planering. Scenarioplanering skapar
och använder sig av bilder av olika möjliga framtider. Syftet är inte att prognostisera vad som kommer att hända utan att uppmuntra till strategiska konversationer kring vad organisationer och dess chefer kan göra i ljuset av vad som skulle kunna hända - detta var också det vi övade på under vår eftermiddag tillsammans. Eftermiddagens seminarieledare kom från NormannPartners, ett akademiskt förankrat internationellt strategikonsultbolag med fokus på scenarier, och att sammanlänka scenarier med strategi och affärsinnovation.

På kvällen drog vi oss ner till restaurangen på Clarion Post Hotel där vi avnjöt en god middag!
 

29 november 2011: Lös mitt problem!


Stadsmuseet

Vi står alla inför områden som är särskilt problematiska. Oavsett om det rör sig om vad man inom forskning benämnt "Wicked problems", dvs problem där lösningen är långt ifrån självklar eller ens eftersträvansvärd, eller om det är mer konkreta och lösningsbara problem.
Tanken med eftermiddagens övning var att skapa en möjlighet för deltagarna att fritt lyfta ett (arbetsrelaterat...) problem de brottades med till vardags just då. Genom att nyttja gruppens samlade kompetens och erfarenhet, var ambitionen att detta skulle skapa såväl konkreta förslag på lösningar samt en ökad sammanhållning inom gruppen.

Efter att alla dagens problem var lösta intog vi ett dignande julbord på Fiskekrogen!
 

28 september 2011: Kommunicera rätt till rätt målgrupp

Ågrenska villan

Kommunikation är viktigt och ständigt aktuellt, och för att kunna prioritera rätt och leverera mätbar affärsnytta måste dialogen med alla intressenter fungera. För att nå ut effektivt och strukturerat krävs inte bara att man "kan frågan", utan att man förstår vad mottagarna vill - och vad de vill lyssna på. Denna eftermiddag hade vi därför med kommunikationskonsulten Magdalena Grimsvik en workshop med fokus på att göra en målgruppsanalys för att lättare kunna nå ut med ett tydligt budskap på mottagarnas villkor.

Vi tog sedan en kort promenad och tillbringade kvällen på fantastiska Thörnströms kök.
 

1 juni 2011: Hur förhåller vi oss till pekplattan?

Avenyn ETT

Pekplattor har på allvar börjat strömma in i organisationen. Detta för i sin tur med sig en uppsjö av tänkbara förändringar i allt från styrning och säkerhet till användarnas beteendemönster. Hur möter du som CIO denna utmaning? Under eftermiddagen försökte vi tillsammans skapa överblick över området. Vår CEC-medlem från Estrella, berättade hur han arbetar kring pekplattor och andra nya verktyg och hur de påverkar hans och Estrellas verksamhet.
Dessutom delade vår medlem med sig av några framgångstips kring Estrellas lyckade införande av BI, ett projekt som gav Estrella en finalplats i CIO Awards 2010 (BI på fem dagar)!

Vår middag åt vi på Restaurang Avenyn ETT.
 

24 februari 2011: Enterprise Architecture - begriplig och till verksamhetens nytta!

KappAhl, Mölndal

Alla pratade om EA - nu pratas det kanske litet mindre om EA. Men behovet av en kostnadseffektiv, välfungerande och förändringsbar IT-infrastruktur kvarstår. Hur kan du då göra EA till något som inte tynger ögonlocken och gör blicken sömnig på verksamhetens folk? Och vilka är egentligen de centrala utmaningarna och avvägningarna? Under eftermiddagen berättade Johanna Kjellberg, CIO på KappAhl och Årets CIO 2010, om hur hon har gjort en statusbedömning av applikationer (tillsammans med verksamheten) för att få ett nuläge av applikationsportföljen och sedan, utgående från denna nulägesanalys, tagit fram en stadsplan för KappAhls IT-arkitektur. Dessutom fick vi en rundvisning för att se hur det ser ut bakom kulisserna på KappAhl och en spaning om vad som händer i modet våren 2011!

På kvällen fick vi en fantastisk introduktion i restaurangmatlagning av de duktiga kockarna på Thörnströms kök.
 

2 december 2010: Strategi i praktiken

GTS Konferens

Under vår decemberträff pratade vi om hur man som CIO driver utvecklingen av IT i verksamheten, och hur man omsätter verksamhetenss affärs- och it-strategi till praktiskt arbete i det dagliga. Vi arbetade med dessa frågor utifrån två av medlemmarnas egna erfarenheter som presenterade hur de arbetar, planerar och tänker kring frågorna och vilka utmaningar de står inför. Eftermiddagen gav möjligheter att plocka upp goda idéer från kollegor och också att diskutera vilka lösningar som verkar fungera mer generellt samt varför vissa lösningar fungerar i ett sammanhang men inte i ett annat. Dessutom fick vi genom Johan Magnusson (motor i CEC-nätverket Göteborg samt föreståndare för Centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan i Göteborg) en genomgång av olika teorier kring strategiarbete.

När vi var klara med eftermiddagens övningar gick vi till Restaurang Wasa Allé där vi åt deras stora och mycket smakfulla julbord.
 

28 september 2010: Affärssystem

Barken viking

Oavsett vilken inställning man har till affärssystem så kvarstår faktumet att det är ett av de större åtaganden en organisation kan ge sig i kast med. Monumentala misslyckanden kantar vägen till
framgång, och vi står mitt i en rad spännande teknikskiften som förändrar spelreglerna för såväl leverantörer, konsulter som för användare. Dagens tema utgick från var affärssystemen håller på att nå, och baserat på detta fördes en rad olika diskussioner. Eftermiddagens ledare var Johan Magnusson, motor i CEC-nätverket Göteborg samt föreståndare för Centrum för Affärssystem vid Handelshögskolan i Göteborg.

Efter arbetet var avslutat gick vi en mycket underhållande visning av Göteborgsoperan och avslutade kvällen med en välsmakande middag på restaurang Swedish Taste.
 

20 maj 2010: Nyckeltal

Sjömagasinet

Temat för denna eftermiddag var den ständiga frågan om mätning/styrning och nyckeltal. Tillsammans gick vi igenom våra viktigaste KPI:er. Vilka använder vi, vilka bör vi använda, vilka är relevanta för ledningen och vilka är mest intressanta internt? Och hur förhåller de sig till branschen i övrigt?
Dagens talare var Lars Backhans, från analysföretaget Radar Group. Han ledde diskussionen och redogjorde för KPI-läget i snitt i respektive bransch.

På kvällen stannade vi och åt en välsmakande middag på härliga Sjömagasinet.
 

3 februari 2010: Tjänste- och molnfenomenets möjliga konsekvenser

Elite Park Avenue Hotel

Uppkomsten av alternativa affärsmodeller för verksamhetsstödjande IT har fört med sig en hel del brus. Löftena kring de nya leverans-, försörjnings- och förvaltningsmodellerna är många och till synes övertygande, men de nya modellerna för också med sig en rad frågeställningar som behöver tas i beaktande. Med oss genom dessa frågeställningar var vår gäst Håkan Enquist, som är forskare vid Centrum för Affärssystem i Göteborg och leder ett forskningsprojekt kring tjänsteorienterade affärsmodeller för affärssystem.

På kvällen fick vi både en exellent vinprovning och utmärkt middag på restaurang Familjen.
 

3 december 2009: IT som innovationspartner

Stadskansliet, Göteborgs Stad

På denna träff lämnade vi 00-talet med att blicka framåt och tittade på hur IT kan bli en innovativ partner till verksamheten. Nyckelord för dagen var: hållbar utveckling, marknadskoll, trendspaning, innovation/entreprenörskap, samt värdet av att våga "misslyckas snabbt för att även kunna lyckas stort".
Dagens föredragshållare var Magnus Holmqvist som har etablerat Volvo IT Innovation Centre i hjärtat av Lindholmen Science Park.

Kvällens middag blev ett traditionellt och välsmakande julbord på Restaurang Swea Hof.
 

12 maj 2009: Framtidens CIO

M/S Trubaduren

Vår moderator Johan Magnusson från Handelshögskolan i Göteborg ledde dagens ämne: Hur ska vi säkra vår professionella status och personliga utveckling? Vi diskuterade frågor kring detta och fick också höra resultaten från Johan Magnussons studie om CIO:er i större organisationer och hur de arbetar med IT Governance.

Kvällen ägnades åt skaldjursfrossa á lá Dionysos - på samma båt där vi hade varit på dagen.

 

24 februari 2009: Inflytandets ledarskap

Göteborgs Universitet

Camilla Persson från Improvisationsteatern i Stockholm var vår gäst denna dag. Med avstamp i den improviserade teaterns pedagogik genomförde vi en workshop som lärde oss mer om kommunikation, kreativitet och kroppsspråk. Under lustfyllda former laborerade vi med ledarskapets olika uttryckssätt. Det blev en eftermiddag som präglades av igenkänning, humor, skaparkraft och insiktsgivande aha-upplevelser.

Efter vår kreativa dag gick vi en kort till stjärnkrogen Basement där vi spenderade kvällen med att äta middag.

 

4 december 2008: Webb 2.0 motivation, innovation och konkurrensfördel

Andra AP-fonden

Under denna eftermiddag tittade vi på hur företagets hela informationsmiljö, ERP, CRM, BI, egna system, skrivbordsdatorer, intranät- och internettjänster växer ihop med Web 2.0-tanken och skapar en mer lättrörlig och dynamisk miljö - på gott och ont. Gäst var Fredric Landqvist från Viktoria-institutet, där han forskar på Business Technology samt Business Management.
Samtidigt passade vi också på att göra ett hemma-hos-besök hos en av våra medlemmar som arbetar på Andra AP-fonden.

Kvällen spenderade vi på Fiskekrogen där vi åt ett julbord i havets tecken!

 

16 oktober 2008: Grön IT

Världskulturmuseet

Efter en inledande visning av utställningen "Take Action!", fokuserade vi på dagens tema: Grön IT. Att IT och tillhörande tjänster på ett stort antal sätt kan minska miljöbelastningen i samhället vet vi om, men hur kan det genomföras i "verkligheten"? För att få ett exempel hade vi till denna träff bjudit in Mia Thylander med kollega från Göteborgs Stad. Mia och hennes kollega berättade om stadens miljöarbete i stort med särskilt fokus på projektet printerkonsolidering, ett påtagligt och högst konkret exempel på hållbar IT.

Vi tog sedan en kort promenad till restaurangen La Cucina där vi åt en fantastisk 11-rättersmeny med mycket goda viner.


 

4 mars 2008: Medlemmarnas företagspresentationer

Ågrenska Villan

På allmän begäran vek vi denna träff åt att lära känna varandras organisationer på ett djupare plan. Middag intogs på en av Göteborgs bästa restauranger, Thörnstörms Kök.

 

4 december 2007: Vad vill VD inte veta om IT?

Nya Långedrag Värdshus

Här bjöd vi in Per Aldenstig, vd för Volvo Business Services, som berättade hur han som vd ser på IT. Per har en bakgrund i bank och finans och han har ett spännande perspektiv på ITs roll, vilket ledde till en livlig debatt. Per fokuserade på vad han absolut inte vill höra från sin CIO - CIO:erna fick försöka driva sin linje i ett slags rollspel mot detta. Och julbord intogs på Långedrags Värdshus!

 

11 oktober 2007: Vem bestämmer din agenda som CIO?

Hotell Avalon

Under sommaren 2007 studerade Handelshögskolan i Göteborg vad som egentligen sägs i marknadsanalyser. Samtliga Gartnerrapporter till CIO:er under de senaste tre åren gicks igenom med kritiska reflektioner över trendkänslighet, stringens med mera.

Sedan: föreläsning och demonstration av Feng Shui. Middag.

 

23 maj 2007: Dagens och morgondagens CIO-roll

Starbowling

Johan Magnusson hade läst boken "The New CIO Leader" och inledde med några inlägg både därifrån och annan inspiration som underlag för gruppdiskussioner. Samt bowling, öl och middag.

 

29 mars 2007: Framtidens IT-organisation.

Avenyn #1

Jan-Martin Löwendahl, Research Director på Gartner och tidigare CIO på Chalmers, kom och delade med sig av sin och Gartners erfarenhet kring att hur man skapar en framgångsrik IT-organisation. Matlagningsskola och egenhändigt tillverkad middag.

 

14 december 2006: Komplexa projekt

Sjömagasinet

Andreas Nilsson, forskare vid IT-Universitetet, har mångårig erfarenhet av att leda och forska kring komplexa projekt och samordningsproblematik. Här presenterade han DELTA, en metodik för att arbeta med komplexa projekt som används bland annat inom SAAB, försvaret, SKF, Volvo och NUTEK. Underbart julbord på Sjömagasinet!

 

17 okt 2006: De viktigaste utmaningarna för CIO:er i Norden

Handelshögskolan

Första träffen! Vi tittade på de utmaningar som möter CIO:er i stora nordiska organisationer, baserat på en större undersökning från sommaren 2006. Middag och digestifprovning på restaurang Kock & Vin.

 

Sajter om it & teknik

 • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
 • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
 • IDG.seDe viktigaste nyheterna från IDGs nyhetssajter.
 • InternetworldAllt om affärer på internet.
 • M3Sveriges prylsajt
 • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
 • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
 • TechWorldFör it-avdelningar, it-chefer och it-proffs.
 • IT.Branschen Sveriges enda branschtidning för IT-återförsäljare.

Andra områden

 • Anbud24För anbudsansvariga och bid managers.
 • CFO World Nätverket för Sveriges ekonomiproffs.
 • Studio För dig som producerar ljud och musik.
 • Upphandling24 Oberoende nyhetssajt om offentlig upphandling.

Tjänster

Stäng